Maj

Maj

Poduszki z serii „4 pory roku” (4seasons) – wzór dla marca, kwietnia, maja i czerwca zaczerpnięty został z obserwacji pól porośniętych kwiatami oraz000-field-flowers-facebook-timeline-covers zmieniającej się przyrody wraz z upływem czasu. Dla podkreślenia tego, że w tym samym miejscu zmienia się tylko kwiatostan, wzór jest prawie identyczny i tylko kolorystyka się zmienia. Jak miło poczuć wiosnę w salonie gdy za oknem śnieg

9765 9760

Have your say

Translate »